Print Icon
 
   
   

CNEws 

December

2021 

   

Uitbreiding

   

Per 10 januari 2022 begint een nieuwe, ervaren ICT engineer aan zijn carrière bij CNE. In de volgende CNEws zullen we hem uitgebreid aan u voorstellen.


Verbouwing bijna afgerond

Na bijna een maand kloppen, boren en zagen heeft ons voorste kantoor een complete metamorfose ondergaan. 

De ruimte is opgedeeld in 2 gelijke delen waarbij het ene gedeelte functioneert als kantoor en het andere als vergader- en ontvangstruimte.

De twee gedeelten zijn gescheiden met een prachtige glaswand die eerdaags ook nog wordt voorzien van glasgordijnen.

Daarnaast zijn het plafond, de vloeren en de wanden compleet vernieuwd en zijn er nieuwe stroom- en netwerkpunten aangelegd. 


Begin januari zullen de laatste puntjes op de i worden gezet maar uiteraard bent u nu al welkom voor een kop koffie (of thee).


Tarieven 2022

Het zal u niet ontgaan zijn: de inflatie is erg hoog en de verwachting is dat dat ook nog even zo zal blijven. Een natuurlijke reactie van veel bedrijven is om de tarieven evenredig te verhogen om de stijgende kosten te dekken.


Toch hebben wij besloten om dat niet te doen.  Natuurlijk stijgen ook onze kosten met name wanneer het gaat om zaken die met energie te maken hebben, zoals ons eigen verbruik, onze reiskosten en last but not least, de kosten van ons datacenter (waar veel stroom wordt verbruikt). 


Wij verhogen de prijzen niet omdat we ten eerste van mening zijn dat het 1:1 doorbelasten van kosten niet helpt om de inflatie te bestrijden, maar ook omdat we in een sector zitten die door Corona nauwelijks wordt getroffen terwijl dat voor veel van onze klanten wel het geval is. 


Onze stijgende kosten gaan we dus zelf opvangen door te investeren in groene bedrijfsmiddelen (elektrische auto’s, isolatie, zonnepanelen) en door allerlei andere zaken efficiënter aan te pakken. Thuiswerken hoort o.a. in dat rijtje thuis.


We kunnen niet garanderen dat we deze gelijkblijvende tariefstelling lang kunnen volhouden; Als de omstandigheden ons dwingen om alsnog een prijsverhoging door te voeren, dan zullen we dat zeker overwegen. Uiteraard zult u daar ruim van tevoren over worden geïnformeerd.


Uitzonderingen


Microsoft


Zoals eerder aangekondigd in onze CNEws van september 2021 verhoogt Microsoft de prijzen van alle Microsoft 365 producten en diensten. Deze stijgingen zullen ook door ons worden doorgevoerd. De exacte tarieven zijn nog niet bekend, maar deze zullen we meteen communiceren zodra ze bekend zijn.


Microsoft gaat tevens een significant verschil aanbrengen in maand- en jaarabonnementen. De prijzen van maandabonnementen zullen een stuk hoger worden dan die van de jaarabonnementen, gerekend over dezelfde periode.


Bij een maandabonnement heb je natuurlijk wel het voordeel van de flexibiliteit maar de prijs van die flexibiliteit is wel hoger. De jaarabonnementen zijn goedkoper maar kunnen dus niet tussentijds afgeschaald worden. Deze abonnementen moeten bovendien voor minstens 3 maanden worden vooruitbetaald.


In veel gevallen is het verstandig om maand- en jaarabonnementen te combineren: een klein deel maandabonnementen voor de flexibiliteit en het grootse deel jaarabonnementen voor de lagere prijs. Als u daar vragen over heeft (en dat kunnen we ons goed voorstellen), neem dan even contact met ons op.


Xelion 8


Xelion heeft met de introductie van Xelion 8 ook de tarieven verhoogd. Begrijpelijk, want de functionaliteit (o.a. videobellen) is aanmerkelijk toegenomen. Ook deze tarieven zullen we doorbelasten aan onze klanten.


Deze verhoging is overigens pas aan de orde wanneer uw centrale wordt ge-upgrade naar Xelion 8. Dit zal op korte termijn nog niet gebeuren tenzij u dat zelf graag wilt. De eerste centrales gaan pas medio 2022 over naar Xelion 8. Ook hierover wordt u ruim van tevoren geïnformeerd.

 

Hardware


Door het tekort aan computerchips (dat waarschijnlijk nog wel enige tijd zal aanhouden) stijgen de prijzen van hardware terwijl de beschikbaarheid afneemt en/of de levertijd toeneemt. Deze prijsstijgingen belasten we door aan onze klanten.


Verbindingen van KPN


Voor alle KPN verbindingen wordt een indexering toegepast. Uit concurrentieoverwegingen zijn wij als partner van KPN verplicht om deze indexering door te berekenen.


   
   

About   |  Terms Of Use   |   Privacy    |   Report Spam

Teelmanstraat 1, 1431GL, Aalsmeer